Capacitate preoțească la Suceava

Versiune tipar PDF version Send by email

La Suceava s-a susținut examenul de capacitate preoțească. După mărturia participanților, cuvintele care pot caracteriza cel mai bine acest examen sunt corectitudine și transparență.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Pimen și în conformitate cu hotărârile Sfântului Sinod, Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților a organizat, în perioada 10 - 12 septembrie, examenul de capacitate preoțească, în vederea candidării pentru ocuparea, prin concurs, a unui post clerical vacant. Din cei 31 de candidați înscriși, doar 10 au fost declarați la final admiși.

Calendarul complet al examenului de capacitate preoțească din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a fost următorul: perioada iulie-august: informare susținere examen de capacitate, cu precizarea tematicii, a bibliografiei, a calendarului și a altor informații; 3-6 septembrie: înscriere; 7 septembrie:  verificare psihologică; 10 septembrie: susținere proba scrisă ; 11 septembrie: afișare rezultate (parțiale) la proba scrisă, depunere eventuale contestații și rezolvarea lor; 12 septembrie: afișare rezultate finale la proba scrisă; 12 septembrie : susținere proba orală; 13 septembrie: afișare rezultate finale.  

Comisia examenului de capacitate preoțească din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a fost formată din: Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar - președinte, pr. Dimitrie Horga, consilier administrativ - vicepreședinte, pr. Ioan Paul Valenciu, consilier cultural - secretar de comisie și evaluator la contestație, pr. prof. Bogdan Cojoleancă, director al Seminarului Teologic „Mitropolitul Dosoftei”, Suceava - evaluator la contestație, arhid. prof. Bogdan Hrișcă, inspector școlar la disciplina Religie - evaluator la examenul scris și oral, pr. prof. Adrian Iftimiu - evaluator la examenul oral, pr. prof. Silvestru Țurcă - evaluator la examenul scris și oral.

Ambele probe ale examenului - scrisă și orală - au urmărit atât evaluarea cunoștințelor de teologie, cât și competența candidaților de a folosi cunoștințele teologice (și cele generale) în contextul pastoral contemporan, inclusiv specificitatea pastorală a Eparhiei Sucevei și Rădăuților. La proba scrisă, după extragerea variantei de examinare, cei 31 de candidați înscriși au avut la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor, iar notarea s-a făcut pe baza baremului afișat la ieșirea din examen. La proba orală a examenului au participat doar cei 14 candidați care au obținut minim nota 6,00 la proba scrisă. La final, doar 10 candidați au reușit să aibă media aritmetică a notelor celor două probe (scris și oral) minim 7,00, aceștia fiind declarați admiși. Nota generală de titularizare (nota finală) a reprezentat media aritmetică dintre media celor patru ani de studii, media examenului de licență  și media examenului de capacitate. Conform hotărârilor Sfântului Sinod, valabilitatea examenului de capacitate preoțească este de un an, iar pentru cei ce au obținut media peste 9,00,  valabilitatea este de doi ani.

„Dau slavă lui Dumnezeu că alege noi apostoli pentru via Sa”

Mai multe detalii ne-a oferit Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, președintele comisiei de organizare și corectare: „Am privit cu multă responsabilitatea acest examen și m-am străduit să împlinesc cuvântul Părintelui Arhiepiscop Pimen, care m-a rânduit pentru aceasta, și anume ca examenul să fie - redau expresia Înaltpreasfințitului - „corect, cinstit și cu frică de Dumnezeu”. Lucrez la organizarea lui din luna iunie, când am început selecția bibliografiei aferentă unei tematici actualizate societății de astăzi pe de o parte, iar pe de altă parte ținând cont de specificul pastoral al eparhiei noastre, cu un accent deosebit pus pe cunoașterea, mărturisirea și apărarea dreptei credințe în fața prozelitismului sectar. M-am străduit, apoi, ca atmosfera să fie una de respect pentru candidați, de a le oferi un cadru deschis, liber, încrezător în care ei să se exprime neinhibat, deopotrivă fidel credinței și creativ în „idei” de lucru în parohie. Bineînțeles, auzindu-i, mi-am dat seama repede că nu toate sunt aplicabile, dar, dacă le tai din început entuziasmul, cum să mai zboare micul „apostol” ?! ... Sunt deosebit de mulțumit de coeziunea membrilor comisiei și le mulțumesc pentru osteneală și jertfă (mai ales pentru „privegherea” noastră de o noapte întreagă la corectare). Sunt fericit apoi că am întâlnit tineri înțelepți, cultivați, evlavioși și cuminți. Ei reprezintă o nădejde mare pentru lucrarea de mâine a Bisericii. Și dau slavă lui Dumnezeu că alege noi apostoli pentru via Sa”.

Și unii candidați au dorit să ne împărtășească câteva gânduri.

Tiberiu Traian Tcaciuc: „Am fost deosebit de încântat să citesc în luna iulie pe site-ul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților anunțul legat de organizarea unui concurs de capacitate preoțească în Arhiepiscopie. Cu binecuvântarea lui Dumnezeu și a duhovnicului și cu susținerea familiei m-am înscris și eu la acest concurs. Trebuie să mărturisesc că a fost un concurs foarte bine organizat, începând de la publicare - comunicare, metodologie, bibliografie și logistică. Concursul propriu-zis, în ceea ce privește partea scrisă, a fost, în opinia mea, de complexitate ridicată; cunoștințele teologice de specialitate trebuiau îmbinate cu o pregătire generală și cu capacitatea de sinteză personală. Proba orală a fost la același nivel de dificultate în conformitate cu contextul și și cerințele pastorale ale eparhiei și a urmărit capacitatea de transmitere a unor cunoștințe, cât și modalitatea de a acționa într-un context dat. Aș adăuga atmosfera de colegialitate a celor înscriși, toți urmărind în fapt același lucru, anume slujirea Bisericii lui Hristos. În încheiere țin, să felicit Comisia de organizare a concursului de capacitate preoțească și în mod special pe președintele ei, Preasfințitul Părinte Damaschin, și să dau slavă lui Dumnezeu pentru ajutorul primit”.

Chioarță Sergiu Marian: „Cu multă emoție și bucurie am participat la ediția de anul acesta a Examenului de capacitate preoțească din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Pentru noi, candidații, dincolo de examinarea propriu-zisă, a fost o ocazie foarte bună de a ne prezenta și discuta cu ierarhii noștri despre slujirea și misiunea preoțească. Împreună cu colegii mei am apreciat în mod deosebit bibliografia ce ne-a fost propusă spre studiu, cuprinzând cu adevărat informațiile de care are nevoie preotul pentru lucrarea lui pastorală de zi cu zi. Ancorată în contextul contemporan și realitatea a ceea ce întâlnește păstorul într-o comunitate, consider că ne va fi de folos pentru toată viața. Nu am fost doar evaluați, ci și sfătuiți pentru viitor - lucru pentru care suntem cu adâncă recunoștință. Mulțumim Înaltpreasfințitului Părinte Pimen, Preasfințitului Părinte Damaschin și tuturor organizatorilor pentru că au făcut din acest examen o sărbătoare a întâlnirii dintre ierarhii eparhiei și fiii duhovnicești care se pregătesc să devină preoți”.

Mihai Isopescu: „Examenul de capacitate preoțească organizat de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților - sesiunea septembrie 2018 - a fost unul foarte bine organizat, până la cele mai mici detalii. Din punctul meu de vedere, dar și al altor colegi participanți, cuvintele care pot caracteriza cel mai bine acest examen sunt «corectitudine» și «transparență». Chiar dacă au mai existat și alte păreri din partea unor candidați, mai ales la lucrările de la proba scrisă, că s-a corectat cu multă acrivie, eu cred că baremul afișat la ieșirea de la examen a fost relevant și nu justifică nici o nemulțumire. Felicitări sincere organizatorilor și Doamne ajută tuturor!”.

Subiecte la proba scrisă a examenului de capacitate preoțească

Prin tragere la sorți, din cele trei variante, a fost aleasă Varianta I, pe care o prezentăm în rândurile ce urmează.

Subiectul I (30 de puncte)

Citește următorul text biblic: „Și încă vorbind El mulțimilor, iată mama și frații Lui stăteau afară, căutând să vorbească cu El. Cineva I-a zis: Iată mama Ta și frații Tăi stau afară, căutând să-Ți vorbească. Iar El i-a zis: Cine este mama Mea și cine sunt frații Mei? Și, întinzând mâna către ucenicii Săi, a zis: Iată mama Mea şi fraţii Mei. Că oricine va face voia Tatălui Meu Celui din ceruri, acela îmi este frate şi soră şi mamă”.  (Matei 12, 46-50)

Cerințe: 1. Care este interpretarea de factură neoprotestantă a acestui text? (2p); 2. Care este învățătura ortodoxă referitoare la „frații Domnului”? (5p); 3. Prezintă două argumente biblice pentru aeiparthenia Maicii Domnului. (6p); 4. Prezintă și argumentează învățătura ortodoxă despre Fecioara Maria - „Născătoare de Dumnezeu”. (9p); 5. Care este legătura, respectiv, deosebirea dintre cinstirea acordată lui Dumnezeu, Maicii Domnului și sfinților? (4p);  6. În afară de ectenia mare, precizează alte patru momente ale Sfintei Liturghii când este pomenită Maica Domnului.  (4p)

Subiectul al II-lea (25 de puncte)

 Răspunde la următoarele cerințe: 1. Precizează rolul canonului la Taina Sfintei Spovedanii.    (5p); 2. Redă o prevedere canonică aparținând Sfântului Ioan Postitorul referitoare la Taina Preoției. (4p); 3. Prezintă două idei patristice care reflectă mesajul scripturistic că milostenia este criteriu al Judecății de Apoi. (6p); 4. Prezintă poziția etică a Bisericii față de avortul motivat de o boală a fătului. (5p); 5. Precizează apariția, întrebuințarea liturgică și simbolismul epitrahilului. (5p)

Subiectul al III-lea (30 de puncte)

 Redactează un eseu teologic cu următorul subiect:  Cum mă inspiră viața și activitatea Sfântului Ierarh Iacob Putneanul, Mitropolitul Moldovei, în pastorația credincioșilor.

Se va avea în vedere: 1. O paralelă între contextul societății în care a trăit Sfântul Iacob și cel actual. (4p);  2. Trei elemente de biografie ale Sfântului Iacob inspiratoare pentru pastorație. (9p); 3. Modalități de implementare a acestor elemente în pastorația credincioșilor de astăzi. (12p).  Pe lângă cele 25 puncte pentru conținut, candidații au primit 5 puncte pentru redactarea eseului (existența părților componente: introducere, cuprins, încheiere - 1 p; abilități de analiză, sinteză și de argument   are - 2 p; plasticitatea exprimării - 2 p).

S-au acordat 10 puncte din oficiu, precum și 5 puncte pentru redactarea lucrării, astfel: limbaj coerent, teologic - 2 p; ortografia și punctuația - 2 p;  o așezarea în pagină, lizibilitatea -1 p.

Rezultatele examenului de capacitate preoțească sunf afișate pe site-ul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților: www.arhiepiscopiasucevei.ro .

Sursa: www.doxologia.ro

Redactor Tudorel Rusu

Alte articole despre:

Adăugați un gând