Parastasul de șapte ani pentru părinte Proclu și lansarea cărții: „Părintele Proclu - file de Pateric III”

Versiune tipar PDF version Send by email

   Părintele Proclu Nicău (1928-2017) a fost un rod al lucrării Duhului Sfânt, manifestată prin neîncetata rugăciune, prin smerenia şi dragostea sa faţă de semeni, pe care îi simţea ca pe „fraţii mai mici ai lui Hristos” (Matei 25, 40).  A iubit întâi de toate smerenia. De aceea şi lucrarea lui s-a făcut, în cea mai mare parte, în taină. Dumnezeu, însă, după nemincinosul Său cuvânt, nu a lăsat „lumina ascunsă sub obroc”, ci a scos-o la vedere ca să „lumineze tuturor celor din casă” (Matei 5, 15).

   Am primit nenumărate mesaje de la cei care au citit cele două volume ale cărţii „Părintele Proclu - file de Pateric” şi care au mărturisit că s-au bucurat şi folosit mult de cele citite, lucru care ne-a întărit şi încurajat şi pe noi să continuăm această lucrare. Ca şi primele volume, şi aceste „file de Pateric” conţin mărturii sub formă de interviuri sau scrisori primite pe adresa mănăstirii, interviuri cu cei care l-au cunoscut, dar şi un capitol mai amplu, ce cuprinde învăţătura părintelui Proclu.

    Veșnica lui pomenire din neam în neam! 

Alte articole despre:

Adăugați un gând