Predică la praznicul Bunei Vestiri

Versiune tipar PDF version Send by email

Cuvânt rostit de Părintele Stareț Arhim. Nectarie, duminică, 25 martie 2018, la hramul Mănăstirii Sihăstria Putnei.

„Astăzi este începutul mântuirii noastre și arătarea tainei celei din veac. Fiul lui Dumnezeu, Fiu al Fecioarei se face si Gavriil harul îl binevestește. Pentru aceasta și noi, împreună cu dânsul, Născătoarei de Dumnezeu să-i cântăm: Bucură-te cea plina de har, Domnul este cu tine!”

(Troparul Buneivestiri)

Alte articole despre:

Adăugați un gând