hram

Programul liturgic în perioada următoare

„Este cu neputință celui povățuit prin încercări să treacă prin ele fără întristare. Dar după aceasta, de multă bucurie se umplu unii ca aceștia, și de lacrimi dulci și de gânduri dumnezeiești toți câți au cultivat osteneala și necazurile în inimile lor.” (Sf Ioan Carpatiul)

Programul Sărbătorii Sfinților Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei

Veselește-te în Domnul și saltă duhovnicește, fericită obște a Sihăstriei Putnei, că astăzi ca o primăvară a venit la tine cu flori preaminunate dintru grădinile cele cerești pomenirea cuvioșilor sihaștri; că cei pe care i-ai purtat în sânul tău astăzi, prin lucrarea Duhului, au înflorit și tuturor dăruiesc buna-mireasmă a Harului veselind sufletele celor ce cu credință săvârșesc sfântă pomenirea lor. (Stihira întâia de la Litie)

Pagini