Predica PS Sofian Brașoveanul, la praznicul Bunei Vestiri

Versiune tipar PDF version Send by email

Cuvânt rostit de PS Sofian Brașoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, cu ocazia hramului Buneivestiri a Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, luni, 25 martie 2019, la Mănăstirea Sihăstria Putnei.

„Taina cea din veac se descoperă astăzi și Fiul lui Dumnezeu, Fiu al omului se face, ca luând ceea ce este mai rău, să mă împărtășească pe mine, din ceea ce este mai bun. Amăgit a fost odinioară Adam în Rai, poftind să fie Dumnezeu, și n-a fost.  Iar Dumnezeu se face om, ca pe Adam să-l facă dumnezeu. Să se veselească făptura și să salte firea, că arhanghelul stă cu frică înaintea Fecioarei și-i aduce veste de bucurie, împotriva întristării. Cel ce Te-ai întrupat din milostivirea milei, Dumnezeul nostru, slavă Ție!” 

(Slava Laudelor - Praznicul Buneivestiri a Maicii Domnului)

Alte articole despre:

Adăugați un gând