Predică în Duminica dinaintea Înălţării Sfintei Cruci

Versiune tipar PDF version Send by email

Cuvânt rostit de părintele Hrisostom, duminică, 13 septembrie 2020, la Mănăstirea Sihăstria Putnei.

Ioan 3, 13-17

13. Nimeni nu s-a suit în cer, decât Cel ce S-a coborât din cer, Fiul Omului, Care este în cer.
14. Şi după cum Moise a înălţat şarpele în pustie, aşa trebuie să se înalţe Fiul Omului, 
15. Ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. 
16. Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. 
17. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască, prin El, lumea.

Alte articole despre:

Adăugați un gând