Predică în Duminica a 19-a după Rusalii (Iubirea vrăjmașilor)

Versiune tipar PDF version Send by email

Cuvânt rostit de părintele Maxim, duminică, 04 octombrie 2020.

Luca 6, 31-36
31. Și precum voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi asemenea.
32. Și dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată puteți avea? Că și păcătoșii iubesc pe cei ce îi iubesc pe ei;
33. Și dacă faceți bine celor ce vă fac vouă bine, ce mulțumire puteți avea? Că și păcătoșii același lucru fac;
34. Și dacă dați împrumut celor de la cara nădăjduiți să luați înapoi, ce mulțumire puteți avea? Că și păcătoșii dau cu împrumut păcătoșilor, ca să primească înapoi întocmai.
35. Ci iubiți pe vrăjmași voștri și faceți bine și dați cu împrumut fără să nădăjduiți nimic în schimb, și răsplata voastră va fi multă și veți fi fiii Celui Preînalt, că El este bun cu cei nemulțumitori și răi.
36. Fiți milostivi, precum Tatăl vostru este milostiv.

Alte articole despre:

Adăugați un gând