Predică în Duminica a 2-a după Rusalii (a Sfinților Români)

Versiune tipar PDF version Send by email

Cuvânt rostit de părintele Hrisostom, duminică, 21 iunie 2020, la Mănăstirea Sihăstria Putnei.

„Cuvântul dumnezeiesc pe pământul românesc a odrăslit, iar Biserica străbună cu sfinți s-a împodobit. Vrednici luptători s-au arătat mucenicii și mărturisitorii care pentru Hristos viața și-au jertfit, iar cuvioșii și pustnicii întru nevoințe urmând calea Domnului, chipuri îngerești au dobândit; arhiereii și preoții neîncetat vestind Cuvântul Evangheliei au mărturisit, iar binecredincioșii voievozi biserici au înălțat și cu dreptslăvitorii creștini cu râvnă și jertfelnicie credința ortodoxă și țara au apărat. Toate cetele sfinților români, împreună rugați pe milostivul Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.”

(Troparul Sfinților Români)

Alte articole despre:

Adăugați un gând