Efeseni 3, 16-19

Versiune tipar PDF version Send by email

Să vă dăruiască (Dumnezeu), după bogăția slavei Sale, ca să fiți puternici întăriți, prin Duhul Sfânt, în omul dinăuntru, și Hristos să Se sălășluiască, prin credință, în inimile voastre, înrădăcinați și întemeiați fiind în iubire, ca să puteți înțelege cu toți sfinții care este  lărgimea și lungimea și înălțimea și adâncimea, și să cunoașteți iubirea lui Hristos, cea mai presus de cunoștință, ca să vă umpleți de toată plinătatea lui Dumnezeu.

Alte articole despre:

Adăugați un gând