iubirea lui Hristos

Efeseni 3, 16-19

Să vă dăruiască (Dumnezeu), după bogăția slavei Sale, ca să fiți puternici întăriți, prin Duhul Sfânt, în omul dinăuntru, și Hristos să Se sălășluiască, prin credință, în inimile voastre, înrădăcinați și întemeiați fiind în iubire, ca să puteți înțelege cu toți sfinții care este lărgimea și lungimea și înălțimea și adâncimea, și să cunoașteți iubirea lui Hristos, cea mai presus de cunoștință, ca să vă umpleți de toată plinătatea lui Dumnezeu.