Cuvânt din Sfânta Scriptură

Psalmul 67, 36

Minunat este Dumnezeu întru sfinţii Lui, Dumnezeul lui Israel; Însuşi va da putere şi întărire poporului Său. Binecuvântat este Dumnezeu.

Psalmul 140, 5

Certa-mă-va dreptul cu milă şi mă va mustra, iar untdelemnul păcătoşilor să nu ungă capul meu....

Certa-mă-va dreptul cu milă şi mă va mustra, iar untdelemnul păcătoşilor să nu ungă capul meu.

Coloseni 3, 23-25

Orice aţi face, lucraţi din toată inima, ca pentru Domnul şi nu ca pentru oameni, Bine ştiind că de la Domnul veţi primi răsplata moştenirii; căci Domnului Hristos slujiţi. Iar cel ce face nedreptate îşi va lua plata nedreptăţii, întrucât la Dumnezeu nu este părtinire.

I Ioan 1, 8-9

Dacă zicem că păcat nu avem, ne amăgim pe noi înşine şi adevărul nu este întru noi. Dacă mărturisim păcatele noastre, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească pe noi de toată nedreptatea.

Iacov 1, 2-4

Mare bucurie să socotiţi, fraţii mei, când cădeţi în felurite ispite, știind că încercarea credinţei voastre lucrează răbdarea; iar răbdarea să-şi aibă lucrul ei desăvârşit, ca să fiţi desăvârşiţi şi întregi, nelipsiţi fiind de nimic.

Pildele lui Solomon 11, 16; 12, 4; 31, 10, 30

Femeia cu purtare bună agoniseşte cinstire, iar cea care urăşte cinstea e o ruşine. (...) Femeia virtuoasă este o cunună pentru bărbatul ei, iar femeia fără cinste este un cariu în oasele lui. (...) Cine poate găsi o femeie virtuoasă? Preţul ei întrece mărgeanul. (...) Înşelător este farmecul şi deşartă este frumuseţea; femeia care se teme de Domnul trebuie lăudată!

1 Corinteni 16, 14

Toate ale voastre cu dragoste să se facă.

Ioan 12, 13, 15

Osana! Binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului, Împăratul lui Israel! ... „Nu te teme, fiica Sionului! Iată Împăratul tău vine, şezând pe mânzul asinei”.

Psalmul 146, 6

Domnul înalţă pe cei blânzi şi smereşte pe cei păcătoşi până la pământ.

2 Corinteni 12, 7-9

Şi pentru ca să nu mă trufesc cu măreţia descoperirilor, datu-mi-s-a mie un ghimpe în trup, un înger al satanei, să mă bată peste obraz, ca să nu mă trufesc. Pentru aceasta de trei ori am rugat pe Domnul ca să-l îndepărteze de la mine. Şi mi-a zis: Îţi este de ajuns harul Meu, căci puterea Mea se desăvârşeşte în slăbiciune. Deci, foarte bucuros, mă voi lăuda mai ales întru slăbiciunile mele, ca să locuiască în mine puterea lui Hristos.

Pagini