Cuvânt din Sfânta Scriptură

Galateni 2, 20

M-am răstignit împreună cu Hristos şi nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa de acum, în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, Care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine.

Luca 21, 19

Prin răbdarea voastră veți dobândi sufletele voastre.

I Corinteni 2, 5

Credința voastră să nu fie în înțelepciunea oamenilor, ci în puterea lui Dumnezeu.

Înţelepciunea lui Solomon 6, 2-3

Cei ce stăpâniţi peste mulţimi şi care vă mândriţi cu mulţimea popoarelor voastre pricepeţi că stăpânirea vi s-a dat de la Domnul şi puterea de la Cel Preaînalt, Care va cerceta faptele voastre şi va pune la încercare gândurile voastre.

Ioan 15, 18-19

Dacă vă urăşte pe voi lumea, să ştiţi că pe Mine mai înainte decât pe voi M-a urât. Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al său; dar pentru că nu sunteţi din lume, ci Eu v-am ales pe voi din lume, de aceea lumea vă urăşte.

Luca 11, 28

Fericiţi sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc pe el.

Zaharia 1, 3

Întoarceți-vă către Mine, zice Domnul Savaot, și atunci Mă voi întoarce și Eu către voi.

Ioan 12, 35

Încă puţină vreme Lumina este cu voi. Umblaţi cât aveţi Lumina ca să nu vă prindă întunericul. Căci cel ce umblă în întuneric nu ştie unde merge.

Romani 8, 5

Cei ce sunt după trup cugetă cele ale trupului, iar ce sunt după Duh, cele ale Duhului.

II Timotei 3,12

Şi toţi care voiesc să trăiască cucernic în Hristos Iisus vor fi prigoniţi.

Pagini