Cuvânt din Sfânta Scriptură

Filipeni 1, 29

Vouă vi s-a dăruit, pentru Hristos, nu numai să credeţi în El, ci să şi pătimiţi pentru El.

Psalmul 138, 14

Te voi lăuda, că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrurile Tale și sufletul Meu le cunoaște foarte.

Luca 12, 32

Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru a binevoit să vă dea vouă împărăţia.

Psalmul 36, 1-2

Nu-ți face sânge rău din pricina celor ce fac rău,
nici nu-i pizmui pe cei ce lucrează fărădelege;
căci ei ca iarba curând se vor ofili
și ca verdeața ierbii degrab se vor trece.

Ioan 12, 26

Dacă-Mi slujeşte cineva, să-Mi urmeze, şi unde sunt Eu, acolo va fi şi slujitorul Meu. Dacă-Mi slujeşte cineva, Tatăl Meu îl va cinsti.

Psalmul 12, 4-5

Caută, auzi-mă, Doamne, Dumnezeul meu, luminează ochii mei, ca nu cumva să adorm întru moarte, ca nu cumva să zică vrăjmașul meu: „Întăritu-m-am asupra lui”.

Pildele lui Solomon 15, 33

Frica de Dumnezeu este învăţătură şi înţelepciune, iar smerenia trece înaintea măririi.

1 Corinteni 1, 27-28

Dumnezeu Şi-a ales pe cele slabe ale lumii, ca să le ruşineze pe cele tari, Dumnezeu Şi-a ales pe cele de neam jos ale lumii, pe cele nebăgate în seamă, pe cele ce nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt.

Evrei 1, 1-2

După ce Dumnezeu odinioară, în multe rânduri şi în multe chipuri, a vorbit părinţilor noştri prin prooroci. În zilele acestea mai de pe urmă ne-a grăit nouă prin Fiul, pe Care L-a pus moştenitor a toate şi prin Care a făcut şi veacurile.

Galateni 6, 14

Iar mie, să nu-mi fie a mă lăuda, decât numai în crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită pentru mine, şi eu pentru lume.

Pagini