Predică în Duminica a 5-a după Rusalii (Vindecarea celor doi demonizaţi din ţinutul Gadarei)

Versiune tipar PDF version Send by email

Cuvânt rostit de părintele Damaschin, duminică, 24 iulie 2016, la Mănăstirea Sihăstria Putnei.

Matei 8, 28-34; 9, 1

28. Şi trecând Iisus dincolo, în ţinutul Gadarenilor, L-au întâmpinat doi demonizaţi, care ieşeau din morminte, foarte cumpliţi, încât nimeni nu putea să treacă pe calea aceea.
29. Şi iată, au început să strige şi să zică: Ce ai Tu cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuieşti?
30. Departe de ei era o turmă mare de porci, păscând.
31. Iar demonii Îl rugau, zicând: Dacă ne scoţi afară, trimite-ne în turma de porci.
32. Şi El le-a zis: Duceţi-vă. Iar ei, ieşind, s-au dus în turma de porci. Şi iată, toată turma s-a aruncat de pe ţărm în mare şi a pierit în apă.
33. Iar păzitorii au fugit şi, ducându-se în cetate, au spus toate cele întâmplate cu demonizaţii.
34. Şi iată toată cetatea a ieşit în întâmpinarea lui Iisus şi, văzându-L, L-au rugat să treacă din hotarele lor.
1. Intrând în corabie, Iisus a trecut şi a venit în cetatea Sa.

Alte articole despre:

Adăugați un gând