Predică la praznicul Întâmpinarii Domnului

Versiune tipar PDF version Send by email

Cuvânt rostit de părintele stareț Nectarie marți, 2 februarie 2016, la Mănăstirea Sihăstria Putnei.

Bucură-te, Ceea ce eşti Plină de har, Născătoare de Dumnezeu Fecioară; că din tine a Răsărit Soarele dreptăţii, Hristos Dumnezeul nostru, luminând pe cei dintru întuneric. Veseleşte-te şi tu, bătrânule drepte, cel ce ai primit în braţe pe Izbăvitorul sufletelor noastre, Cel Ce ne-a dăruit nouă şi Învierea.

Alte articole despre:

Adăugați un gând