Troparul și Condacul Sfinților Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei (video)

Versiune tipar PDF version Send by email

Cântările principale ale slujbei Sfinților Sila, Paisie și Natan, în interpretarea corului „Chivotul” al Catedralei Mitropolitane din Iași.

Troparul, glasul 1, pobobie: Piatra fiind pecetluită

Mărturisitori ai dreptei credinţe şi apărători ai neamului românesc v-aţi arătat, Sfinţilor Cuvioşi Sila, Paisie şi Natan. Cu postul, cu privegherea şi cu rugăciunea ostenindu-vă, cereştile daruri aţi luat. Rugaţi-vă lui Hristos Dumnezeu să se mântuiască sufletele noastre.

Condacul, glasul al 8-lea, podobie: Apărătoare Doamnă …

Pe cuvioşii părinţi ai Bucovinei, Sfinţii Sila, Paisie şi Natan să-i lăudăm. Aceştia mult nevoitori fiind, înţelepţi îndrumători s-au arătat. Pentru aceasta cu evlavie cântăm: Bucuraţi-vă, Cuvioşilor Părinţi, rugători înaintea lui Dumnezeu pentru sufletele noastre.

Alte articole despre:

Adăugați un gând