Predică în Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci

Versiune tipar PDF version Send by email

Cuvânt rostit de părintele Ioan, duminică, 18 septembrie 2016, la Mănăstirea Sihăstria Putnei.

Marcu 8, 34-38 și 9, 1

34. Și chemând la Sine mulțimea, împreună cu ucenicii Săi, le-a zis: Oricine voiește să vină după Mine să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-Mi urmeze Mie.
35. Căci cine va voi să-și scape sufletul îl va pierde, iar cine va pierde sufletul său pentru Mine și pentru Evanghelie, acela îl va scăpa.
36. Căci ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă dacă-și pierde sufletul său?
37. Sau ce ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său?
38. Căci de cel ce se va rușina de Mine și de cuvintele Mele, în neamul acesta desfrânat și păcătos, și Fiul Omului Se va rușina de el când va veni întru slava Tatălui Său cu sfinții îngeri.
1. Și le zicea lor: Adevărat grăiesc vouă că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea Împărăția lui Dumnezeu venind întru putere.

Alte articole despre:

Adăugați un gând