Pecetea Crucii

Versiune tipar PDF version Send by email

Totul este făurit prin cruce. Crucea este temeiul lumii. Crucea este taina lumii.
(Daniil Sandu Tudor)

Pe biserici sau în biserici, la căpătâiul celor adormiţi sau pe prescura de la Liturghie, în mâna celui ce binecuvintează ori la pieptul celui credincios, Crucea lui Hristos pecetluieşte omul şi cosmosul cu puterea Celui răstignit pe ea. Şi anticipează învierea tuturor şi veşnica împărăţie din ceruri dimpreună cu Cel înviat.

Obişnuiţi cu un ritm alert, trepidant, rareori ne luăm momente de răgaz, de poposire asupra unui cuvânt, asupra unei imagini. Nu de puţine ori suntem mai preocupaţi de a cuprinde în cantitate, decât a decanta înţelesuri, subţirimi, amănunte. 
Selecţia de fotografii pe care v-o propunem se cere a fi primită pe tihnă, cu privire zăbavnică şi auzire simţitoare. Care să lase în urmă bucurie cu asupră de măsură şi limpezimi de cugete.

***

Albumul în sine poate fi văzut şi aici.
Fotografiile au fost realizate la Mănăstirea Sihăstria Putnei, în primăvara anului 2006 şi în toamna lui 2014. 
Voce: Mitropolitul Bartolomeu Anania.
Fundal sonor: Sad Romance (Sad Violin) în A minor - Graziosso (Thao Nguyeu Xanh)

Alte articole despre:

Adăugați un gând