Proclamarea Canonizării Sfinților Putneni

Versiune tipar PDF version Send by email

Duminică, 14 mai 2017, va avea loc, la Mănăstirea Putna, proclamarea solemnă a canonizării Sfântului Ierarh Iacob Putneanul, Mitropolitul Moldovei și a Sfinților Cuvioși Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei. Ei au fost trecuți în rândul sfinților în ședința din 6-7 iunie 2016 a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, rânduindu-li-se ca zile de pomenire 15 și respectiv 16 mai.

Putna și Sihăstria Putnei vor fi gazdele festivităților legate de proclamarea canonizării sfinților odrăsliți în ținuturile putnene. Deși vremurile și rânduielile bisericești au condus ca cele două obști să fie, astăzi, cu viață de sine stătătoare, ele sunt unite în jurul cinstirii sfinților legați atât de una, cât și de cealaltă așezare monahală.

Sfântul Ierarh Iacob Putneanul a fost egumen al Mănăstirii Putna, Episcop de Rădăuți și apoi Mitropolit al Moldovei (1750-1760). Rugăciunile și activitățile sale au fost îndreptate în primul rând spre binele familiei, creșterea și educația copiilor și ajutorarea săracilor și a celor în nevoi. A tipărit primul Abecedar din Moldova (1755), s-a îngrijit de înființarea spitalului Sfântul Spiridon din Iași (1757) și a primei școli rurale din Moldova, în satul Putna (1759).  Este al doilea mare ctitor al Mănăstirii Putna și ctitor la mai multe biserici și mănăstiri. Sfântul Iacob este legat de Sihăstria Putnei prin aceea că s-a îngrijit de ea atât ca mitropolit, cât și atunci când    s-a retras din scaunul vlădicesc. În chip deosebit, amintim că el l-a avut ca duhovnic și îndeaproape colaborator pe Sfântul Cuvios Natan, și aici, la Sihăstria, a fost tuns ca monah, și tot aici, și din mâinile părintelui său duhovnicesc, ieroschimonahul Natan, Iacob Putnanul a primit și tunderea în schima mare, schimbându-i-se numele în schiarhiereul Eftimie.

Cuviosul Sila (1697-1783), botoșănean de origine, a venit de tânăr la Sihăstria Putnei, unde a viețuit peste 70 de ani. A fost egumen al acestei obști, a zidit biserica din piatră cu hramul Bunavestire, și, cu ajutorul oamenilor de bine, s-a ostenit pentru bunul mers al Sihăstriei, ajutând din daniile primite, chiar mănăstirea mare a Putnei. Ultimii ani de stăreție au fost deosebit de grei, mai ales după ocuparea Bucovinei de către Imperiul Habsburgic. A trecut la Domnul la 23 aprilie 1783.

Cuviosul Paisie (1701-1784) a viețuit aici în multă smerenie, deși nu a fost stareț al Sihăstriei, fiind un rugător înfocat, sprijinind în credința ortodoxă pe toți, mai ales în vremea stăpânirii străine. De asemenea, el primise de la Dumnezeu darul înainte-vederii, care, adăugându-se celorlalte virtuți, l-a făcut să fie cinstit de către toți ca un mare părinte duhovnicesc. A trecut cu pace la cele veșnice în data de 16 decembrie 1784.

Cuviosul Natan (1717-1784), originar din Pașcani, a fost mai întâi viețuitor și eclesiarh la Mănăstirea Putna. Dornic de mai multă rugăciune și liniște, s-a retras la Sihăstria Putnei, unde a primit schima cea mare cu numele de Natan. A fost cunoscut prin darul său deosebit de povățuitor de suflete, îndeletnicindu-se și cu caligrafierea de manuscrise și cu alcătuirea pomelnicelor ctitoricești. În anul 1781 a fost rânduit stareț de către Cuviosul Sila, călăuzind obștea timp de trei ani și jumătate, deși lipsurile și greutățile erau tot mai mari din pricina ocupației habsburgice. Cuviosul ieroschimonah Natan s-a mutat la Domnul pe 26 decembrie 1784.

Viețuitori în veacul al XVIII-lea, Cuvioșii Părinți Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei dimpreună cu Sfântul Iacob Putneanul, Mitropolitul Moldovei, au trăit mânați de dragostea lor arzândă față de Dumnezeu, fiind iubitori de liniște și rugăciune, ostenindu-se pentru buna-podoabă a Casei lui Dumnezeu și prețuind lucrul frumos al mâinilor, lucrând pentru binele semenilor, pentru apărarea credinței adevărate și a demnității umane.

Sfintele moaște ale Cuvioșioșilor Sila, Paisie și Natan, frumos mirositoare, au fost descoperite în anul 1990, odată cu lucrările de refacere a Sihăstriei Putnei. Ele au fost așezate în biserica Bunavestire și de atunci și până astăzi ele ocrotesc această mănăstire și pe toți pelerinii care li se închină cu dragoste și evlavie. De asemenea, în iunie 2016, au fost deshumate și cinstitele moaște ale Sfântului Ierarh Iacob, care vor fi așezate spre închinare în Paraclisul Sfinții Apostoli Petru și Pavel al Mănăstirii Putna.

 

Programul din zilele de 13-16 mai la Putna și Sihăstria Putnei

Sâmbătă, 13 mai, Mănăstirea Putna

13.00 – Primirea delegației oficiale de ierarhi, conduse de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României. 

18.00 – Ultimul Parastas pentru Mitropolitul Iacob Putneanul și Cuvioșii Sila, Paisie și Natan 

19.00 – Slujba Privegherii 

Duminică, 14 mai, Mănăstirea Putna 

09.30 – Sfânta Liturghie, săvârșită de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, și ierarhii prezenți, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi. 

Proclamarea solemnă a canonizării Sfinților putneni: citirea tomosurilor de canonizare, prezentarea icoanelor, închinarea la sfintele moaște și cântarea troparelor. 

După sfârșitul slujbei, toți credincioșii se vor putea închina la sfintele moaște ale Sfinților putneni, care vor fi așezate pe o scenă special amenajată lângă Biserica Voievodală. 

13.30 – Recital de poezie și muzică „La Putna Sfântului Ștefan și a Sfântului Iacob” al grupului de elevi Ai lui Ștefan, noi oșteni de la Liceul Tehnologic „Ion Nistor” din Vicovu de Sus, condus de prof. Vasile Schipor. 

16.00 – Vernisarea expoziției „Sfântul Mitropolit Iacob Putneanul. Părintele, ctitorul, cărturarul” în Muzeul Mănăstirii Putna 

19.00 – Slujba Privegherii în cinstea Sfântului Mitropolit Iacob Putneanul, Mănăstirea Putna 

Luni, 15 mai, Mănăstirile Putna și Sihăstria Putnei

09.30 – Sfânta Liturghie în ziua de prăznuire a Sfântului Mitropolit Iacob Putneanul, Mănăstirea Putna 

17.00 – Pelerinajul Sfinților – În sunetul clopotelor

Cele două racle cu sfinte moaște vor fi purtate în pelerinaj, pe jos, de la Mănăstirea Putna până la Mănăstirea Sihăstria Putnei.

19.00 – Slujba Privegherii în cinstea Sfinților Cuvioși Sila, Paisie și Natan, la Mănăstirea Sihăstria Putnei

Marți, 16 mai, Mănăstirea Sihăstria Putnei 

09.30 – Sfânta Liturghie în ziua de prăznuire a Sfinților Cuvioși Sila, Paisie și Natan, Mănăstirea Sihăstria Putnei 

Alte articole despre:

Adăugați un gând