Predică la Pogorârea Duhului Sfânt (Rusaliile sau Cincizecimea)

Versiune tipar PDF version Send by email

Cuvânt rostit de părintele Stareț Nectarie, duminică, 7 iunie 2020, la Mănăstirea Sihăstria Putnei.

„Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea eşti, şi toate le-mplineşti, vistieria bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi te salaşluieşte întru noi, şi ne curăţeşte de toată întinăciunea, şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.”

(Cântare din slujba Praznicului)

Alte articole despre:

Adăugați un gând